Aktualności

Było 1 miejsce na Śląsku jest 1 miejsce w Polsce

Z ogromną satysfakcją informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu 26 listopada 2019 roku nasz kolega Bronisław Szczeciński wyróżniony został nagrodą Głównego Inspektora PIP tytułem Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy w Kraju.
Kolega Bronisław Szczeciński pracuje w Zakładzie Linii kolejowych w Sosnowcu od sierpnia 1976 roku na stanowisku starszego dyżurnego ruchu. W 2019 mija 43 lata pracy.
Od 2001 Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy ds. inżynierii ruchu a od 2005 do nadal pełni z dużym powodzeniem funkcję Zakładowego SIP.
W strukturach Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP pełni funkcję wiceprzewodniczącego MKR ZZDR PKP Katowice gdzie jest odpowiedzialny min. za sprawy BHP i Medycyny Pracy.
Przy centrali OPZZ w Warszawie jest jednym z wiceprzewodniczących w Komisji ds. Ochrony Pracy odpowiedzialnym za branżę transport.
W styczniu 2015 z jego inicjatywy powołane zostaje Stowarzyszenie Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oddział Śląski i zostaje wybrany jego Prezesem.
Od 2014 w ramach działalności MKR ZZDR PKP Katowice występuje jako pełnomocnik procesowy reprezentując interesy pracownicze przed Sądami Pracy wszystkich instancji.
W kwietniu 2019 zostaje powołany przez Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego na Przewodniczącego Rady Powiatowej OPZZ w Sosnowcu.
W październiku 2019 roku zostaje wybrany Przez Radę Miasta Sosnowca do pełnienia zaszczytnej funkcji ławnika przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu na kadencję 2020 – 2023. W Radzie Ławniczej pełni funkcję wiceprzewodniczącego.
Kolega Bronisław od 2009 czterokrotnie zwyciężał, zajmował drugie i trzecie miejsce w konkursach na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Ostatni konkurs wygrał również w 2019.
Tak więc niczym w nomenklaturze sportowej w 2019 roku - ustrzelił dublet.

Mimo posiadania szerokiej wiedzy o tematyce BHP ciągle się szkoli i doskonali swoje umiejętności. Ukończył wiele cyklów szkoleniowych organizowanych przez prestiżowe firmy min. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, SANNORT z Sandomierza, Akademię dla SIP przy Okręgowym IP w Katowicach, seminarium dla ZSIP w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu, kursy międzynarodowe organizowane i finansowane całkowicie z funduszy UE.
Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych konferencjach w tematyce BHP ( Kraków 2010 i 2016, Praga 2014, Wilno 2015, Ostenda 2018, Warszawa 2019 ). Konferencje odbywały się z rekomendacji OPZZ czy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do której należy OPZZ.
Za osobiste zaangażowanie w poprawę warunków pracy otrzymał z rąk Głównego Inspektora Pracy odznaczenie ,, Za Zasługi dla Ochrony Pracy ‘’.
27 listopada 2018 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej, dla pracodawców Organizator Pracy Bezpiecznej, oraz Wyróżnień Specjalnych dla najlepszych Społecznych Inspektorów Pracy w Polsce.
Kolega Bronisław jako jedyny przedstawiciel z branży transportowej otrzymał z rąk Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka Wyróżnienie Specjalne.
26 listopada 2019 ponownie na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia min. nagród dla najlepszych Społecznych Inspektorów Pracy w Polsce. Konkurs był oficjalnie rozgrywany po raz pierwszy. Kolega Bronisław Szczeciński został jego pierwszym Laureatem i zdobył Nagrodę Główną. Wśród licznych zaproszonych gości znaleźli się Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK SA Pani Grażyna Blicharz i Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu Pan Zbigniew Gawracz.

Kolega Bronek zawsze podkreślał że osiągnięte przez niego sukcesy wynikają również ze współpracy z różnymi osobami i instytucjami w tym głównie z kierownictwem IZ Sosnowiec, wszystkimi organizacjami związkowymi, etatowymi pracownikami służby BHP, Społecznymi Inspektorami Pracy, OIP PIP, Kolejową medycyna Pracy czy centralą OPZZ. Przekazując serdeczne gratulacje za kolejne wyróżnienie dziękujemy za promowanie naszej MKR ZZDR PKP Katowice, Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, oraz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tak na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
Najważniejszym jest jednak, że to co robi kolega Bronek to nie tylko jego praca ale co ważniejsze to jego pasja.
Życzymy kolejnych sukcesów.
 
LOGO