NOWA OFERTA COMPENSY

W kwietniu odbyły się negocjacje dotyczące nowych (lepszych) warunków ubezpieczenia grupowego COMPENSA , które zaowocowały 3 nowymi ofertami.
Każdy z obecnie już ubezpieczonych musi wybrać jedną z opcji i podpisać nową deklarację.

W tym celu bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 507 084 544 lub mailowy <>.
Odeślemy aktualną ofertę oraz aktualną deklaracje do wypełnienia.
Nowe warunki obowiązywać będą od 01 czerwca 2015 r., a umowy muszą być podpisane do 31 sierpnia 2015r.

Wypełnione deklaracje można złożyć:
- w formie papierowej w siedzibie związku Sosnowiec ul. Kilińskiego 5
- w formie skanu - (tak aby był czytelny oryginalny podpis osoby ubezpieczonej) - przesłany na adres <>
- w formie papierowej przesłany na adres siedziby (MKR ZZDR PKP Katowice ul. Kilińskiego 5, 41-200 Sosnowiec)
- lub osobiście można wypełnić w naszej siedzibie
(tu dostępna pomoc przy wypełnianiu).

Prosimy aby przy wypełnianiu wniosków podać aktualne nr telefonów i adresów email ( ułatwi to nam naszą dalszą współpracę i kontakt ) .

Serdecznie polecamy również NOWĄ POLISĘ COMPENSY pozostałym członkom Naszego Związku.

Polisa naprawdę jest konkurencyjna nawet względem Polisy PZU, która obowiązuje w naszym Zakładzie.
W najbliższym czasie każdy z członków naszego związku otrzyma folder z propozycją COMPENSY.
Warto się z nim zapoznać i porównać z innymi ofertami.

Z ciekawostek :
- do ubezpieczenia może przystąpić nie tylko członek naszego związku, ale również jego współmałżonek ( partner życiowy) oraz pełnoletnie dziecko.
- przechodząc z innego ubezpieczenia grupowego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia nie ma żadnego okresu karencji.
( w załączniku skrót obowiązujących warunków ubezpieczenia)
 
LOGO