Aktualności

25 lat MKR Katowice

MKR ZZDR PKP Katowice minęło XXV lat

W dniu 27 stycznia 2017 roku w gościnnych murach byłego Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji a obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Sosnowcu, odbyło się kolejne XX Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice.
Tym razem nasze zebranie miało uroczysty charakter bowiem związane było z obchodami XXV lecia założenia Komisji Rejonowej ZZDR PKP Katowice.

Na uroczystą część obchodów XXV lecia przybyli goście w osobach;
Pan Daniel Dygudaj
Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu

Pan Wiesław Kiełbasa
Zastępca Dyrektora PKP CARGO S.A. Południowego Zakładu Spółki

Koleżanka Wiesława Taranowska
wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Kolega Aleksander Motyka
Przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

Kolega Piotr Gebel
Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A. na co dzień dyżurny ruchu stacji Sosnowiec Dańdówka, ISE Jaworzno Szczakowa

Kolega Tomasz Grycmacher
Przewodniczący Sektora Pasażerskiego ZZDR PKP

Przewodniczący Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych w osobach:
Koleżanka Renata Dąbkowska Przewodnicząca Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich
Kolega Marek Filapek Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność
Kolega Tomasz Mayer Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji

Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych były pocztów sztandarowych ZZDR PKP
• Poczet Sztandarowy Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP
• Poczet Sztandarowy Sektora Infrastruktury Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP
• Poczet Sztandarowy Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

25 lat temu 14 grudnia 1991 roku na terenie byłego ROS Katowice powstała Komisja Rejonowa ZZDR PKP Katowice.
25 lat temu byliśmy jedną z pierwszych komisji ZZDR PKP jakie powstawały na sieci PKP.
Na przestrzeni minionych 25 lat w wyniku licznych zmian organizacyjnych, jakie zachodziły w strukturach naszych Pracodawców, zachodziło również wiele zmian organizacyjnych struktur naszego Związku Zawodowego, w wyniku których utworzono Międzyzakładową Komisję Rejonową Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Katowice, będącą nijako spadkobiercą i prawnym następcą struktur z których została utworzona.
W jej skład weszły między innymi ówczesne Komisje Rejonowe ZZDR PKP : Jaworzno Szczakowa, Katowice Muchowiec, Bielsko Biała, Łazy, Dąbrowa Górnicza Towarowa.

Początki komisji to kilkoro ludzi którzy doszli do wniosku, że warto zacząć zmieniać nasze otoczenie, zmieniać rzeczywistość która nas otacza i starać się ją zmienić z korzyścią dla ludzi ale też z korzyścią dla firmy.
Tymi osobami które zakładały związek przy ROS Katowice i pozostały jego członkami do dziś byli między innymi dyżurni ruchu wtedy stacji Katowice Osobowa, koleżanki Bożenna Dzięcioł i Anna Waluszek oraz koledzy Andrzej Okoń, Andrzej Pszica, Janusz Farat, Jerzy Oleszak i nieżyjący już niestety Jerzy Domżalski.

W ciągu dwudziestu pięciu lat działalności z niewielkiej grupki kilkunastu zapaleńców staliśmy się największą Międzyzakładową organizacją związkową w strukturach ZZDR PKP na sieci.
Myślę, że to o czymś świadczy i daje poczucie nie tylko ogromnej satysfakcji z prowadzonej działalności, z trudnej i przede wszystkim odpowiedzialnej pracy. Najważniejszym jednak jest fakt, że żadna organizacja nie osiągnie niczego bez ludzi, bez członków którzy nie tylko składają żądania ale w potrzebie wspierają Związek swoją aktywnością.
W imieniu Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice za tą aktywność, za wsparcie działań związku, wszystkim tym którzy na co dzień, w ciągu tych 25 lat często kosztem rodziny i życia prywatnego, bezinteresownie poświęcają swój własny czas oddając się pracy dla związku, dla kolegów, dla swojej organizacji zawodowej, podziękowania złożył na ręce delegatów RZD przewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice kol. Jerzy Oleszak.

Kolega Aleksandr Motyka przewodniczący ZZDR PKP oraz koleżanka Wiesława Taranowska wiceprzewodniczącą OPZZ wręczyli Koleżankom i Kolegom współzałożycielom KR ZZDR PKP Katowice podziękowania i pamiątkowe medale wyemitowane z okazji XXV lecia ZZDR PKP.
Koleżanka Wiesława Taranowska w imieniu Przewodniczącego OPZZ Jana Guza odznaczyła kol. Jerzego Oleszaka i kol. Bronisława Szczecińskiego honorowymi odznaczeniami za zasługi dla OPZZ.
Po części oficjalnej uroczystości delegaci oraz zaproszeni goście wznieśli toast symboliczną lampką szampana oraz doświadczyli słodkiej niespodzianki w postaci jubileuszowego tortu którego krojeniem zajęły się współzałożycielki Komisji Katowickiej koleżanki Anna Waluszek i Bożenna Dzięcioł.

Foto-relację z naszych skromnych uroczystości przygotowała kol. Magda Pyrek.

 
 
LOGO