Aktualności

Finał Akademii SIP 2014

W dniu 14.maja 2014r w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia 3 miesięcznego cyklu szkoleniowego Akademii Społecznej Inspekcji Pracy dla branży kolejowej.

Szkolenie zostało zorganizowane na wniosek ZSIP Bronisława Szczecińskiego i Organizacji Związkowych działających w naszym zakładzie.

Główne tematy Akademii to min:
- wypadki przy pracy i sporządzanie protokołów powypadkowych
- współpraca SIP ze związkami zawodowymi, PIP i pracodawcą
- wpisy do książek uwag i zaleceń
- uprawnienia , obowiązki i odpowiedzialność SIP
- komunikacja interpersonalna w sytuacjach trudnych
- źródła prawa pracy, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy
- identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy
- przygotowanie do pracy, badania profilaktyczne, szkolenia BHP itp.

Szkolenie odbyło się pod patronatem Głównego i Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz przewodniczących największych central związkowych w regionie tj. OPZZ i Solidarności.

Oprócz 11 naszych Grupowych i Oddziałowych SIP w Akademii brali udział przedstawiciele:
- PKP Cargo ze Śląskiego Zakładu, DB Schenker Rail, PKP Cargo zakład napraw Dąbrowa Górnicza, CTL Maczki Bór SA, SOK Katowice, PKP Cargo Serwis SA, PKP Cargo SA, PKP Nieruchomości.

Na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w uroczystości jako jedyny pracodawca z branży kolejowej brał udział dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu Pan Daniel Dygudaj który podkreślił rolę SIP w naszym przedsiębiorstwie oraz z problemami z jakimi wszyscy musimy się borykać.

ZSIP dziękuje wszystkim inspektorom za godne reprezentowanie zakładu.

informację przygotował
Bronisław Szczeciński
 
LOGO