Aktualności

 

WEŹ UDZIAŁ W MANIFESTACJI!!!

2022-10-12 14:04

Zachęcamy do udziału w pikiecie w dniu 19.10.2022r. Zaproszenie kierujemy szczególnie do "młodych kolejarzy" zatrudnionych po 1 stycznia 1999 pracującym w warunkach szczególnych - to Wasze składki mogą zostać bezpowrotnie utracone.


Czytaj dalej...

 

XXXiX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

2022-10-12 14:02

Zaproszenie i program pielgrzymki


Czytaj dalej...

 

Odliczenie składki na związek zawodowy od dochodu

2022-09-22 09:54

Informacja o możliwym odliczeniu w PIT za 2022r.


Czytaj dalej...

 

Sprawy bieżące

2022-09-22 09:52

Publikujemy pisma skierowane do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A. oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w bieżących lub ciągle nierozwiązanych sprawach:
• pismo w sprawie poprawki nr 8 do IR1, które wprowadzona zostaje tylko w małej części, a pomija treść uzgodnioną wcześniej o którą wnioskował SI ZZDR PKP;
• pismo w sprawie wielkości zatrudnienia w roku 2023;
• pismo w sprawie ekwiwalentu za deputat węglowy;
• UODO - prośba o wyjaśnienie kwestii dotyczących stosowanego monitoringu.


Czytaj dalej...

 

Premie w JSW

2022-07-08 10:01

Pismo interwencyjne Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP adresowane do Pana Jacka Sasina Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych, wraz z załącznikami w postaci pism skierowanych do Panów Prezesów spółek; Pana Tadeusza Sławika Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej sp. z o.o. oraz Pana Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A..


Czytaj dalej...

 

Pracownik odsunięty od wykonywania czynności - wątpliwości?

2022-07-08 09:50

Zwróciliśmy się do Centrali Spółki PKP PLK S.A. o interpretację działań podejmowanych na niektórych zakładach z pracownikami odsuniętymi od pełnienia czynności związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Zamieszczamy to wystąpienie i otrzymaną odpowiedź.


Czytaj dalej...

 

Nie dla ograniczenia obsady na nastawni MWB

2022-06-08 18:31

Nasza interwencja w związku z ograniczeniem obsady dyżurnego ruchu na nastawni MWB w stacji Mysłowice.


Czytaj dalej...

 

Aktualne interwencje i sprawy podjęte przez ZZDR PKP

2022-06-08 18:24

Publikujemy pisma skierowane w dniu dzisiejszym do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A.:
• dotyczące zmiany opisu przedmiotu zamówienia podczas zakupów wody dla pracowników (głównie służb utrzymania) w okresie letnim, aby zamiast 1,5 litrowych zamawiać 0,5 litrowe;
• pismo wynikające z Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP w sprawie ustanowienia jednolitych zasad dot. tzw. dyżurów domowych (pod telefonem);
• pismo z prośbą o przekazanie nam danych przyjętych przez Zarząd Spółki dotyczących planowanych zasad tworzenia w przyszłości MCS/LCS/RCS.


Czytaj dalej...

 

Podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A.

2022-06-06 09:23

Informacja na temat podpisanego porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Okulary dla dróżników

2022-05-31 09:16

Nasze wystąpienie i otrzymana odpowiedź w sprawie przyznania dróżnikom przejazdowym prawa do rekompensaty za zakup okularów w związku z pracą w systemie SWDP.


Czytaj dalej...

 

LOGO