Aktualności

XXX LAT NASZEGO MKR

W przede dniu Święta Kolejarza w Sosnowcu Milowicach odbyło się Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice.

Zebranie to miało szczególny charakter z uwagi na zbliżającą się XXX rocznicę powołania Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy ROS Katowice która w następstwie szeregu zmian organizacyjnych jakie zachodziły w strukturach szeroko pojętego PKP, przekształciła się w MKR ZZDR PKP Katowice będącą nijako spadkobiercą i prawnym następcą struktur z których została utworzona.

W jej skład weszły między innymi ówczesne Komisje Rejonowe ZZDR PKP : Jaworzno Szczakowa, Katowice Muchowiec, Bielsko Biała, Łazy, Dąbrowa Górnicza Towarowa.
Początki komisji to kilkoro ludzi którzy 14 grudnia 1991 roku niejako „zarażeni pomysłem” Tadeusza Furmana znanego chyba bardziej nam wszystkim jako „Maciek” , wówczas dyżurnego ruchu stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa, postanowili spotkać się i powołać do życia komisję nowego na sieci kolejowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Osobami tymi byli dyżurni ruchu (wtedy stacji Katowice Osobowa) koleżanki Bożenna Dzięcioł i Anna Waluszek oraz koledzy Andrzej Okoń, Andrzej Pszica, Janusz Farat, Jerzy Oleszak i nieżyjący już niestety śp. Jerzy Domżalski.

Pierwszym przewodniczącym zostaje wybrany Kol. Andrzej Pszica – dyżurny ruchu pracujący na Katowickich peronach oraz Podg Brynów. Do naszego kolegi przylgnął nawet żartobliwy przydomek „Książę Brynowa”.

Na naszej skromnej, rocznicowej uroczystości nie mogło zabraknąć zaproszonych gości w osobach;
kol. Tadeusz „Maciek” Furman - inicjator Założenia Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP,
Pan Tadeusz Sławik - Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.,
Pan Romuald Wilk - Dyrektor Biura Bocznic Spółki PKP CARGO Service sp. z o.o.,
Pan Zbigniew Gawracz - Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych Sosnowiec,
kol. Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zawodowych,
kol. Wacław Czerkawski - Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ w Katowicach,
kol. Aleksandr Motyka - Przewodniczącego Zw. Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP,
kol. Anna Smyrak - Madziar - Przewodniczącą Sektora Towarowego ZZDR PKP,
kol. Janusz Walosczyk - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry,
kol. Andrzej Pszica - pierwszy przewodniczący KR ZZDR PKP Katowice

Swoją obecnością zaszczycili nas również koleżanki i kolega co prawda z konkurencyjnych ale jednocześnie zaprzyjaźnionych organizacji związkowych z którymi od wielu lat w najważniejszych sprawach pracowniczych udaje nam się owocnie i merytorycznie współpracować co chyba spędza niekiedy sen z powiek pracodawcom;
Kol Małgorzata Jędrusik - przewodnicząca OZ NSZZ Solidarność,
Kol. Małgorzata Andrzejewska - wiceprzewodnicząca Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich,
Kol. Tomasz Mayer - Przewodniczący Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Automatyki i Telekomunikacji
W obchodach uczestniczyły też Poczty sztandarowe związku;
- Poczet Sztandarowy ZZDR PKP w składzie Chorąży kol. Adam Golec w asyście kol. Grażyna Jakubowska oraz kol. Małgorzata Buzowska,
- Poczet Sztandarowy Sektora Infrastruktury ZZDR PKP w składzie Chorąży kol. Damian Krawczyk w asyście kol. Joanna Krawiec oraz Katarzyna Frysztacka oraz
- Poczet Sztandarowy Okręgu Śląskiego ZZDR PKP w składzie Chorąży kol. Tomasz Szklanik w asyście kol. Alina Szklanik oraz Piotr Chowaniec

W ciągu trzydziestu lat działalności z niewielkiej grupki kilku, kilkunastu zapaleńców MKR ZZDR PKP Katowice stała się dużą, kilkuset osobową organizacją związkową działającą w strukturach ZZDR PKP.
W ciągu swojego istnienia systematycznie rozwijaliśmy swoją działalność obejmując nią kolejnych pracodawców a obecnie MKR ZZDR PKP Katowice działa w;
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu,
- PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki,
- PKP CARGO Service sp. z o.o.
- Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o.
- Koleje Śląskie sp. z o.o.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Każdy z tych pracodawców to inna specyfika działalności, inne problemy do rozwiązywania.
Bawiąc się nieco w statystyki przeliczyliśmy, że łącznie w okresie swojej trzydziestoletniej działalności przez szeregi MKR ZZDR PKP Katowice przewinęło się około 1600 członków. To mnóstwo ludzi i jeszcze więcej doświadczeń – tych dobrych ale też i tych złych.
Ogromną satysfakcją dla naszej komisji jest fakt, że od kilkunastu lat jesteśmy największą organizacją w strukturach naszego Związku. To niewątpliwie powód do zadowolenia czy wręcz dumy ale też bardzo poważne zobowiązanie. XXX lat to szmat czasu, to wiele sukcesów i satysfakcji z działalności ale też i niestety niepowodzeń. Cóż, takie jest życie. Mimo to staramy się pomagać niemal w każdej sytuacji na miarę naszych możliwości, umiejętności, sił i środków i co najważniejsze, zawsze z należytym zaangażowaniem i wiarą w to, że nasze działanie będzie skuteczne.
Bardzo istotnym niech będzie fakt, że prowadzenie działalności związkowej w warunkach funkcjonowania pracodawców kolejowych jest szczególnie utrudnione ze względu na duży obszar funkcjonowania każdego z pracodawców, co z kolei w poważnym stopniu utrudnia dotarcie do pracowników, organizowanie spotkań z załogą, pozyskiwanie nowych członków itp.. Wszyscy o tym doskonale wiemy bo to bolączka każdej niezależnie od barw, struktury związkowej działającej w kolejowej rzeczywistości. Łatwiej pod względem organizacyjnym prowadzi się działalność u pracodawcy który znajduje się w konkretnej lokalizacji, pod konkretnym adresem, gdzie pracownicy są zgromadzeni w jednym, zdefiniowanym miejscu pracy, na hali produkcyjnej, w kopalni czy w biurowcu.
Mimo to MKR ZZDR PKP Katowice potrafi się odpowiednio zorganizować i prowadzić swoją działalność co jest możliwe dzięki ludziom tworzącym tę organizację. Dzień 24 listopada to dzień który możemy zaliczyć do tych satysfakcjonujących, był to bowiem dzień w którym świętowaliśmy w skromny sposób, na miarę czasu w jakim musimy funkcjonować od niemal dwóch lat - nasze XXX lecie.

Ale okazja do świętowania to również okazja do podziękowań dla wszystkich którzy tworzą naszą organizację dla członków związku za to, że są i że nam zaufali, dla osób funkcyjnych za swoje bezinteresowne zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu i życia prywatnego dla innych czego bardzo często nie widać i co często tak mało jest doceniane i zauważane przez innych.
Chcąc docenić tych, dzięki którym nasz związek jest i zajmuje pozycję jaką zajmuje, na wniosek Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP zostali wyróżnieni honorową odznaką „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia koledzy;
- Stanisław Stawarz - wiceprzewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice i jednocześnie Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZDR PKP, oraz
- Tomasz Szklanik - członek prezydium, sekretarz zarządu MKR ZZDR PKP Katowice.
Wręczenia tych honorowych wyróżnień dokonali koledzy Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ oraz Wacław Czerkawski – przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Katowicach w asyście Aleksandra Motyki – przewodniczącego ZZDR PKP i członka Rady OPZZ.

W dniu 17 lipca w Gdańsku odbyły się centralne uroczystości XXX lecia powołania do życia ZZDR PKP podczas których kilkanaście osób z naszej MKR wyróżnionych zostało odznaczeniami resortowymi „Zasłużony dla Kolejnictwa” i „Zasłużony dla Transportu” oraz honorowymi odznakami „Zasłużony dla ZZDR PKP”.
Z bardzo ważnych względów osobistych troje naszych kolegów nie mogło wziąć udziału w tej uroczystości i w związku z tym korzystając z okazji rocznicowego spotkania Kol. Aleksander Motyka przewodniczący ZZDR PKP w asyście kol. Anny Smyrak-Madziar - przewodniczącej Sektora Towarowego ZZDR PKP wręczył honorowe odznaki „Zasłużony dla ZZDR PKP” koleżankom i koledze
- Bogusława Sowa - członek Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice,
- Marta Suchan - członek Rejonowej Komisji Rewizyjnej MKR ZZDR PKP Katowice,
- Adam Klimek - członek Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice,

Po uroczystym wręczeniu honorowych odznaczeń związkowych, kol. Aleksander Motyka wręczył w imieniu ZZDR PKP podziękowania oraz skromne upominki dla odchodzących na zasłużone emerytury Koleżanek i Kolegów Bogusławie Sowa, Dorocie Olszewskiej, Jackowi Golikowi oraz Zygmuntowi Tomczakowi którzy przez wiele lat pełnili funkcje w Zarządzie MKR ZZDR PKP Katowice.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Kol. Bronisław Szczeciński przekazał na ręce przewodniczącego ZZDR PKP oraz przewodniczącego MKR ZZDR PKP Katowice podziękowania od Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią pomoc i współpracę w realizacji zadań SIP.

Po części oficjalnej i odprowadzeniu sztandarów Związku, wszyscy goście zaproszeni zostali na uroczysty obiad i jak to przy urodzinowych okazjach bywa rocznicowego torta.
Całość uroczystości naszego XXX lecia odbyła się w gościnnych progach Restauracji „Moja Pasja” gdzie wszyscy obecni delegaci i zaproszeni goście otoczeni byli przez niezwykle profesjonalnych i operatywnych ludzi, z „pasją” wykonujących swoją pracę za którą serdecznie dziękujemy. Obok niniejszego materiału prezentujemy kilka fotografii które wykonała Koleżanka Magdalena Pyrek członek Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice. A MKR ZZDR PKP Katowice pozostaje życzyć kolejnych jubileuszy w normalnym świecie bez pandemicznych ograniczeń.
 
 
LOGO